Profit+ Business Software is een
strategisch informatie systeem
ontwikkeld door en voor KMO-bedrijfsleiders.

Profit+ is een allesomvattend software systeem met een hoge werkingssnelheid en gebruiksvriendelijkheid. Realtime en op een eenvoudige manier een overzicht krijgen zonder afhankelijk te zijn van anderen.

Alle bedrijfsgegevens horen thuis in één systeem, of het nu ERP, CRM, WMS of DMS noemt, een KMO heeft eenzelfde nood als een grote onderneming en zoekt naar een manier om dit duurzaam in te vullen.

Alle informatie moet van overal kunnen geraadpleegd worden. Snel, eenvoudig en veilig. Profit+ wordt gebruikt in diverse sectoren voor zowel handels- als productie ondernemingen.

Ongewoon inzicht

Rapportering enkel vanuit de boekhouding is op heden niet meer voldoende. Om sneller gefundeerde beslissingen te kunnen nemen, worden soms heel veel andere vragen gesteld door een bedrijfsleider. Deze moeten ogenblikkelijk zichtbaar zijn in standaardrapportering.Stop met niet vinden

Gedaan met zoeken naar documenten en gegevens in verschillende programma's en mappen op je pc. Al deze informatie bevindt zich nu in één pakket. Door intelligente aanpak van scannen, kunnen documenten van overal geraadpleegd worden zonder tijd te verliezen.Werk sneller

We streven ernaar om zo weinig mogelijk invulvelden en keuzes te presenteren. Fouten kunnen beter vermeden worden, en kan er sneller gewerkt worden. Medewerkers worden zo plots power users en winnen tijd op dagelijks niveau.Plus

Hyper performante bedrijfssoftwareUitzonderlijk duurzame technologie

Plus

Alignering op business processen

Plus

Zorgt voor structuur en organisatie

Historiek

Profit+ werd initeel ontwikkeld door Erik Demets. De analyse werd gestart in 1978, als nood van een grotere KMO. Alle aspecten kwamen aan bod: contactbeheer, dossierbeheer, boekhouding, aankoop, verkoop, kostprijsberekening, productie opvolging en planning.

De analyse en de toepassing (toen onder Unix) werd later gecommercialiseerd in de veevoeder sector. Later werden ook enkele implementaties voor metaal- en machinebouw gerealiseerd. Toen eind jaren '90 het internet zijn opmars maakte, bleek de technologie ogenblikkelijk verouderd. Het heeft enkele jaren geduurd maar in 2005 werd de beslissing gemaakt om de software en filosofie volledig opnieuw door te ontwikkelen.

Dagelijks wordt er verder ontwikkeld door een gepassioneerd team, die garant staan voor de technologische performantie van het pakket, alsook de duurzaamheid ervan. Zo worden functionaliteiten verbeterd, en verder aangepast in functie van wetgeving, marktevolutie en overige technologieën. De commercialisering in Vlaanderen verloopt via CAT Solutions.Wil je weten wat Profit+ voor jouw bedrijf kan betekenen? Contacteer ons